Pro učitele ZŠ

Co je to Moje Famílie?

Projekt finančního vzdělávání určený primárně žákům základních škol. Cílem projektu je zvýšení finanční gramotnosti na českých školách.

Hra buduje u žáků povědomí o elementárních finančních pojmech, a to formou, která je žákům blízká - elektronická hra v kombinaci s přednáškou.. Díky této formě výuky lze očekávat aktivnější přístup žáků.

Jak funguje hra Moje Famílie?

Jak se hraje Moje Famílie?

Během hry je žák v roli rodinného manažera. Řídí čtyřčlennou rodinu v jejich domku tak, aby ekonomicky vyšla s platem a zároveň byli všichni zdraví a šťastní. Cílem hry je naspořit během 5 měsíců na dovolenou pro virtuální rodinu. Hra probíhá v 5 kolech. V každém kole musí žák udělat množství rozhodnutí od zaplacení potravin přes nákup oblečení až po rozhodnutí, zda celá rodina půjde přes víkend na brigádu. V průběhu hry se mění výdaje a příjmy a také faktor štěstí jednotlivých členů rodiny.

Jak zapojit mou ZŠ do hry Moje Famílie (nesoutěžní)?

Projekt je koncipován jako bezplatná a nekomerční spolupráce společnosti OVB Allfinanz, a.s. a především základních škol. Na žáky zapojené do projektu nepůsobí žádná reklama ze strany lektora OVB. Celá aktivita je koncipována jako anonymní, netřeba se tedy obávat jakéhokoliv zneužití osobních údajů žáka.